94 views 3 mins 0 comments

Doing business in India – Doing business in Poland

In Conferences, Make in INDIA, Poland+India
October 16, 2014
Doing business in India – Doing business in Poland – Chemicals

Doing business in India – Doing business in Poland – Chemicals Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniach 6-8 listopada 2014 roku będzie gościła w Polsce 14osobowa delegacja przedsiębiorców z branży chemicznej ze stanu Gujarat z Indii. Z tej okazji odbędzie się seminarium szkoleniowo – informacyjne w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 7 listopada poświęcone perspektywom rozwoju współpracy gospodarczej z Indiami ze szczególną charakterystyką branży chemicznej.

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Indii, w tym perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej sprawiają, że podniesienie poziomu relacji dwustronnych z Indiami jest dla Polski jednym z zadań priorytetowych w obszarze polityki wobec Azji. O szansach dla polskich przedsiębiorców właśnie na rynku indyjskim mówił w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu Pan Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych podczas konferencji w Sejmie “Polska-Indie. W kierunku efektywnego modelu dyplomacji gospodarczej” zorganizowanej przez CSPA i Komisję Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Rok 2014 obfituje w wydarzenia świadczące o aktywizacji przedsiębiorców zarówno polskich jak i indyjskich. Gościliśmy w Polsce liczne delegacje i polskie firmy często wyjeżdżały do Indii. Intensyfikacja relacji wzmocniona pozytywnymi działaniami administracji rządowej prowadzi do podniesienia wymiany gospodarczej między krajami.

Spotkania z delegacją przedsiębiorców ze stanu Gujarat są świetną okazją do nawiązania ważnych relacji biznesowych z przedstawicielami najprężniej rozwijającego się stanu indyjskiego. Stanu, którego Ministrem był do niedawna obecny Premier Indii Pan Narendra Modi. W skład delegacji, wchodzą przedsiębiorcy branży chemicznej. Celem wizyty jest poznanie możliwości handlowych i biznesowych, spotkanie i rozmowy przedsiębiorcami i administracją.

Na seminarium zapraszamy polskich przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem współpracy potencjalnymi partnerami indyjskimi oraz wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoje horyzonty. Podczas seminarium przedstawione zostaną aktualne powiązania gospodarcze pomiędzy obu krajami ze szczególny uwzględnieniem branży chemicznej.

Seminarium odbędzie się z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, organizacji samorządu gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu z Polski i z Indii, ekspertów specjalizujących się w tematyce współpracy polsko-indyjskiej.
W ramach seminarium odbędą się spotkania i konsultacje w formule C2B oraz B2B.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału, uprzejmie prosząc o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: rejestracja@ipcci.pl. Prosimy o zapoznanie się z programem oraz profilami delegatów.

Udział w seminarium jest bezpłatny.