89 views 3 mins 0 comments

Doing business in India – Doing business in Poland

In Conferences, Indian Desk, Poland+India
August 25, 2014
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniach 4-6 września 2014 roku będzie gościła w Polsce 22osobowa delegacja biznesu i administracji ze stanu Gujarat z Indii.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniach 4-6 września 2014 roku będzie gościła w Polsce 22osobowa delegacja biznesu i administracji ze stanu Gujarat z Indii. Z tej okazji odbędą się seminaria szkoleniowo – informacyjne w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w dniu 5 września oraz we Wrocławiu w hotelu Kosmonauta w dniu 6 września, poświęcone perspektywom rozwoju współpracy gospodarczej z Indiami. To jedyna w swoim rodzaju okazja do nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm takich jak Tata, Amul, Reliance, Abellon, KARP, Hazira, Prasad Biotech i inne (profile delegatów załączamy).

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Indii, w tym perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej sprawiają, że podniesienie poziomu relacji dwustronnych z Indiami jest dla Polski jednym z zadań priorytetowych w obszarze polityki wobec Azji. Obchodzona w 2014 roku 60-ta rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych RP z Indiami stwarza doskonałą okazję dla rozwoju dwustronnych kontaktów z jednym z ważniejszych partnerów Polski w tym regionie świata. Z tej okazji odbyło się wiele seminariów, misji gospodarczych i wydarzeń kulturowych.

Spotkania z delegacją przedsiębiorców ze stanu Gujarat są świetną okazją do nawiązania ważnych relacji biznesowych z przedstawicielami najprężniej rozwijającego się stanu indyjskiego. Stanu, którego Ministrem był do niedawna obecny Premier Indii Pan Narendra Modi. W skład delegacji, prowadzonej pod przewodnictwem Pana G.C. Murmu, wejdą wybitni przedsiębiorcy i wysokiej rangi urzędnicy państwowi. Celem wizyty jest poznanie możliwości handlowych i biznesowych, spotkanie i rozmowy z przedstawicielami rządu/departamentów, wiodącymi przedsiębiorcami, co daje szansę nawiązania ewentualnych kontaktów i rozpowszechnienia informacji o szczycie Vibrant Gujarat Global Summit 2015.

Na seminarium zapraszamy polskich przedsiębiorców współpracujących z partnerami indyjskimi lub zainteresowanych podjęciem takiej współpracy w przyszłości. Podczas seminarium przedstawione zostaną aktualne powiązania gospodarcze pomiędzy obu krajami, perspektywiczne kierunki rozwoju stosunków handlowych i współpracy inwestycyjnej.

Seminarium odbędzie się z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, organizacji samorządu gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu z Polski i z Indii, ekspertów międzynarodowych specjalizujących się w tematyce współpracy polsko-indyjskiej. W ramach seminarium odbędą się spotkania i konsultacje w formule C2B oraz B2B.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału, uprzejmie prosząc o przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: rejestracja@ipcci.pl. Prosimy o zapoznanie się z programem oraz profilami delegatów. Seminarium prowadzone jest w języku angielskim, zaś część wystąpień w języku polskim.

Udział w seminarium jest bezpłatny.