93 views 3 mins 0 comments

MISJA GOSPODARCZA

In Conferences, Make in INDIA
March 29, 2016
MISJA GOSPODARCZA - BOMBAY INDUSTRIES ASSOCIATION (Stowarzyszenie Przemysłu Mumbaju) DO POLSKI 02-09 KWIETNIA 2016

Indie są dla Polski jednym z najważniejszych strategicznych partnerów na arenie globalnej. Oba kraje łączy intensywna współpraca gospodarcza i dialog polityczny.
Pomimo systematycznie rosnących wzajemnych obrotów handlowych oba kraje nie wykorzystują w pełni istniejącego potencjału swoich gospodarek – Indie to wciąż obszar niewykorzystanych szans w zagranicznej ekspansji eksportowej i inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. Między innymi dlatego powstał rządowy program „Go India”, który jest polską odpowiedzią na indyjską inicjatywę „Make in India” i ma na celu intensyfikację polsko-indyjskich kontaktów gospodarczych, a tym samym zwiększenie wymiany handlowej oraz transfer technologii i wiedzy. Ostatnie lata owocowały licznymi delegacjami polskich przedsiębiorców do Indii pod patronatem Ministerstw jak również mieliśmy okazję gościć w Polsce przedsiębiorców indyjskich. Widać wyraźną tendencję wzrostową w układaniu współpracy. W tym roku odbyły się już 3 delegacje do Indii.

Kolejną okazję do poznania partnerów i nawiązania kontaktów, tym razem na gruncie polskim, będziemy mieli już w kwietniu. Działania IPCCI zaowocowały wizytą ponad 40 przedsiębiorców indyjskich zrzeszonych w Bombay Industries Association. Jest to jedna z największych delegacji, która odwiedzi kilka miast, aby odbyć spotkania b2b i wizytować polskie firmy. To doskonała okazja do spotkań, na które wszystkich Państwa zapraszamy. Wspólnie z partnerami: Krajową Izbą Gospodarczą, Regionalną Izbą Gospodarczą, Departamentem Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o, Wrocławskim Parkiem Technologicznym S.A. przygotowaliśmy program, który pozwoli przedsiębiorcom indyjskim zapoznać się z polskim potencjałem, pokazać swoją ofertę i dać możliwość nawiązania kontaktów.

Prosimy o zapoznanie się z planem wizyty. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Joanną Mazurkiewicz: j.mazurkiewicz@ipcci.pl

04 kwietnia
Lublin
Konferencja, spotkania b2b i wizytacje
przedsiębiorstw, LCK, ul. Grottgera 2 Lublin
05 kwietnia
Warszawa
Seminarium, spotkania b2b,KIG, Ul.Trębacka 4.
06 kwietnia
Wrocław
Wizytacje przedsiębiorstw
07 kwietnia
Wrocław
Konferencja, spotkania b2b, wizyta w
Wrocławskim Parku Technologicznym, wizytacje
przedsiębiorstw
08 kwietnia
Katowice
Wizytacja przedsiębiorstw, prezentacje woj.
śląskiego